Notářka - JUDr. Šárka Novotná

JUDr. Šárka Novotná
- Notářka

Formuláře


Žádost o dodatečné projednání dědictví - dědic

Okresní soud Praha - západ
dědické oddělení
Karmelitská 19
110 00 Praha 1

/


Věc: Návrh na dodatečné projednání dědictví


Žádám tímto o dodatečné projednání dědictví po shora uvedeném zůstaviteli z důvodu toho, že vyšel najevo nový majetek, který pravděpodobně náleží zůstaviteli, který nebyl dosud projednán, a to:

Navrhuji tímto zahájit dodatečné projednání dědictví po shora uvedeném zůstaviteli a přidělení spisu JUDr. Šárce Novotné, notářce v Praze, která projednávala původní dědické řízení.


S pozdravem


____________________________________
.


Základní informace

JUDr. Šárka Novotná
notářka v Praze
  Zborovská 716/27
  Praha 5 – Smíchov
  150 00
snovotna.notar@nkcr.cz
IČ: 75074281 DIČ: CZ7356020078

Datová schránka – 98uca43

Bankovní spojení

UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
 – 504201009/2700
 – IBAN: CZ18 2700 0000 0005 0420 1009
Neakceptujeme platbu prostřednictvím platebních karet
pobočka: Štefánikova 32, Praha 5
SWIFT: BACXCZPP